image
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Veřejný závazek

Veřejný závazek

Poslání

Posláním Alzheimer poradny Vysočina je poskytovat odbornou poradenskou a podpůrnou činnost nemocným Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí, jejich rodinám, pečovatelům i široké veřejnosti. Naší prioritou je podporovat důstojný a kvalitní život těchto osob v přirozeném prostředí. Věříme, že kvalita života člověka s demencí je přímo úměrná kvalitě života pečovatele.

Cíle

 • Zvýšit informovanost o problematice a možné prevenci kognitivních deficitů.
 • Napomáhat k včasnému odhalení kognitivního deficitu.
 • Zajistit informovanost uživatelů o možnostech podpory péče o nemocného v domácím prostředí.
 • Vzdělávat formální i neformální pečovatele.
 • Přispět ke zkvalitnění života lidí s diagnostikovanou kognitivní poruchou i jejich pečujících a blízkých.
 • Podpořit samostatnost a dovednosti uživatelů potřebné pro řešení jejich vlastní situace a zůstat součástí přirozené vztahové sítě.
 • Usnadnit uživatelům orientaci v síti sociálních služeb, zprostředkovat podporu či pomoc jiných institucí a sociálních služeb (v závislosti na individuálních potřebách uživatele).
 • Být centrem odborného sociálního poradenství pro danou cílovou skupinu v kraji Vysočina.

Rozvojové cíle APV – aktualizace 2020

Cílová skupina

 • Osoby s chronickým duševním onemocněním (osoby s kognitivním deficitem, ACH a jinými typy demence od 26-ti let, prioritně z kraje Vysočina).
 • Osoby v krizi neformální a profesionální pečující o osoby s kognitivní deficitem, nemocné s ACH a jinými typy demence od 18-ti let).
 • Senioři, skupina nejvíce ohrožená onemocněním, prevence, edukace.

Zásady poskytování sociální služby

 • Individuální přístup
 • Podpora aktivity, samostatnosti
 • Respekt, autonomie uživatele
 • Nestrannost
 • Anonymita, diskrétnost
 • Bezplatnost
 • Odbornost a profesionalita

Krátkodobé cíle

Zajistit vysokou kvalitu odborného sociálního poradenství dalším průběžným vzděláváním pracovníků poradny.

 • Kritérium: Pracovníci poradny se aktivně zúčastní jedné mezinárodní konference a budou se vzdělávat nad rámec povinného vzdělávání
 • Pokračovat v propagaci činnosti APV v regionálním tisku (Jihlavské listy, Horácké noviny…), regionálních médiích (rádio, regionální TV) a na webu a FB poradny
 • Kritérium: Dojde ke zveřejnění alespoň dvou článků v regionálním tisku a uskuteční se alespoň jeden rozhovor pro regionální rozhlasovou stanic
 • Zajistit lektorsky nebo organizačně alespoň 10 přednáškových akcí zaměřených na prevenci a edukaci v problematice onemocnění kognitivním deficitem.
 • Kritérium: Akcí se zúčastní alespoň 200 účastníků z řad pečujících, veřejnosti i profesionálů.
 • Aktivně se zapojit do jedné celorepublikové akce pořádané na podporu trénování paměti a boje s Alzheimerovou demencí (např. Národní týden trénování paměti, Týden sociálních služeb, Září – měsíc Alzheimerovy choroby atd.)
 • Kritérium: uspořádaná akce bude zaměřena na praktický trénink paměti a zúčastní se jí senioři.
 • Pravidelně aktualizovat SQ tak, aby jejich obsah korespondoval s aktuální poradenskou praxí

Střednědobé cíle

 • Kritérium: vypracované SQ budou v souladu s platnými zákonnými normami a zároveň budou odpovídat zavedené praxi v APV.
 • Pokračovat v poskytování kvalitního odborného sociálního poradenství.
 • Kritérium: 70% dotazovaných klientů uvede, že je spokojeno se způsobem poskytování služby.
 • Udržet aktuální dostupnost odborného sociálního poradenství v Kraji Vysočina
 • Kritérium: Do 31.5.2025 udržet plnohodnotné využívání stávajících konzultačních kapacit
 • Zajistit vysokou kvalitu odborného sociálního poradenství dalším průběžným vzděláváním pracovníků poradny.
 • Kritérium: Pracovníci poradny se aktivně zúčastní jedné mezinárodní konference a budou se vzdělávat nad rámec povinného vzdělávání.
 • Udržet a rozvíjet provoz odborné knihovny APV, aktualizovat knižní fond
 • Kritérium: knihovna bude v provozu celoročně, do 31.12.2025 dojde k rozšíření fondu knihovny minimálně o 5 ks odborné literatury.

Dlouhodobé cíle

Zajistit kvalitní personální zajištění služby odborného sociálního poradenství v dostatečném počtu a kvalitě pracovníků.

 • Kritérium: obsazení všech pracovních pozic v poradně plně kvalifikovanými pracovníky, kteří se budou vzdělávat i nad rámec povinného vzdělávání.
 • Ve spolupráci se zřizovatelem pokračovat v přípravě a tvorbě vlastní příručky praktických rad, informací a návodů jak pečovat o seniora s demencí (na základě znalostí práce s uživateli služby domova se zvláštním režimem a dále na základě nejčastějších dotazů klientů APV)
 • Kritérium: vydání 1000 ks příručky do 31. 6. 2025
 • Ve spolupráci se zřizovatelem otevřít minimálně 2 pobočky APV v rámci Kraje Vysočina.
 • Kritérium: zahájení provozu do 31. 12. 2025