image
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Stížnosti a připomínky

Stížnosti a připomínky

Uživatelé služby Alzheimer poradna Vysočina, případně jejich zástupci, se mohou vyjadřovat ke kvalitě nebo způsobu poskytování odborného poradenství prostřednictvím ”Dotazníku spokojenosti se službou Odborného sociálního poradenství APV”. Každý uživatel má také právo stěžovat si na nabídku nebo způsob a kvalitu poskytovaných služeb pracovníky poradny. Stěžovatel má právo zůstat v anonymitě.

Stížnost, připomínka či podnět mohou být dále podány

 • Ústně
 • Telefonicky
 • Písemně

Komu lze stížnost, podnět či připomínku podat

 • všem pracovníkům poradny,
 • vedoucí APV
 • pracovníkovi v recepci Domova Ždírec
 • Ředitelce domova
 • Ostatním pracovníkům (např. vrchní sestře domova, sociální pracovnici…)

Postup podávání stížnosti, podnětu či připomínky

 • Ústní: Pokud se s ústní stížností, podnětem či připomínkou obrátí stěžovatel na pracovníka poradny či jiného zaměstnance (viz. výše), sepíše s ním pracovník záznam do formuláře „Záznam o podání ústní/telefonické stížnosti, podnětu či připomínky“.
 • Telefonická: Pokud je stížnost, podnět či připomínka sdělována telefonicky, sepíše pracovník záznam do formuláře: „Záznam o podání ústní/telefonické stížnosti, podnětu či připomínky“
 • Písemná: Uživatel, rodina či jiná osoba sepíše stížnost, připomínku nebo podnět a podá je prostřednictvím schránek, které jsou umístěny v blízkosti APV – tj. u recepce v domově. Elektronicky na e-mail pracovníků APV, ředitelky Domova Ždírec. Stížnost může podat i anonymně (tj. bez podpisu).

Stížnost, připomínka či podnět bude zaevidován, bude rozhodnuto, zda jde o stížnost, připomínku či podnět oprávněný či neoprávněný a do 30 dnů bude stěžovateli odpovězeno. V případě anonymní stížnosti, podnětu či připomínky je odpověď vyvěšena na úřední desce domova a na internetových stránkách poradny (www.alzheimerporadnavysocina.cz) v sekci „O nás“ záložka „Stížnosti a připomínky“.

Stěžovatel se také může obrátit na jiné instituce

 • zřizovatel domova – Kraj Vysočina
 • instituce, které sledují ochranu lidských práv

V případě nespokojenosti se způsobem vyřízení stížnosti ze strany poskytovatele je možnost se obrátit na zřizovatele Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
tel.: +420 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz 

Inspekce sociálních služeb, Podskalská 19, 128 01 Praha 2
tel.: +420 221 922 141, e-mail: jana.landova@mpsv.cz 

Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno
tel.: +420 542 542 888, e-mail: podatelna@ochrance.cz