image
Drobečková navigace

Úvod > Alzheimerova choroba > Prevence: Alzheimerova choroba > Alzheimerova nemoc

Alzheimerova nemoc

Diagnostika demence

Lékař, který dal jméno Alzheimerově chorobě, byl psychiatr a neurolog Alois Alzheimer. Zdokumentoval průběh choroby u ženy, která byla ve svých 51 letech ještě relativně mladá. Přesto nebyla schopna starat se sama o sebe a zároveň odmítala pomoc ostatních. Po přijetí do ústavu pro choromyslné se u ní dále objevila dezorientace, zhoršená paměť a problémy se čtením a psaním. Za pouhých pět let žena jménem Augusta Deterová zemřela. Posmrtné vyšetření mozku ukázalo změny v mozkové kůře, jaké nebyly nikdy předtím popsány. V roce 1910 byly poruchy mozku způsobující demenci pojmenovány po svém objeviteli.

 • jedná se o postupně progredující skupinu onemocnění
 • doba trvání se liší dle genetických dispozic, přidružených onemocnění, celkového psychického a fyzického stavu
 • nemoc se rozvíjí pozvolna, postupně a zpočátku nenápadně

Dva typy Alzheimerovy nemoci

 1. s časným začátkem před 65 rokem
 2. s nástupem po 65 roku

První známky onemocnění jsou zjistitelné z mozkomíšního moku již cca 10 let před pozorováním prvních klinických příznaků.

Syndrom demence je projevem značného poškození především mozkové kůry.

Nejpodstatnější příznaky

 • narušená paměť
 • ztráta získaných dovedností (ovládání přístrojů, pomůcek – příbor…)
 • obtíže v orientaci v čase i prostoru
 • narušená komunikace, chudne slovní zásoba, mluví pomalu, často hrubě
 • změny osobnosti, emoční výkyvy
 • omezení soběstačnosti