image
Drobečková navigace

Úvod > Pro pečující > Příspěvky, na které můžete mít nárok

Příspěvky, na které můžete mít nárok

Základní finanční zabezpečení seniora a pečovatele

 • příspěvek na péči
 • ošetřovné
 • průkazy osob se zdravotním postižením
 • příspěvek na mobilitu
 • příspěvek na zvláštní pomůcku
 • příspěvek na bydlení

Příspěvek na péči

 • je opakovaná dávka sociální pomoci na zajištění potřebné pomoci dle vlastního uvážení. Hodnotí se: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost. Vyplácí se ve čtyřech stupních.

Asistent sociální péče

 • jedná se o jinou osobu než o osobu blízkou
 • uvádí se do oznámení o poskytovateli pomoci a je uveden jako osoba pečující v žádosti o příspěvek na péči

Ošetřovné

 • má nárok zaměstnaná pečující osoba nejdéle na 9 kalendářních dnů

Příspěvek na mobilitu

 • přiznán při prokázané četnosti návštěvy lékaře
 • výše příspěvku je 550 Kč

Příspěvek na zvláštní pomůcku

 • poskytuje se na pomůcku pomáhající k získávání informací, umožňuje sebeobsluhu, dopomáhá ke styku s okolím i na úpravu bytu