image
Drobečková navigace

Úvod > Pro pečující > Právní aspekty při onemocnění demencí

Právní aspekty při onemocnění demencí

Při péči o Vašeho blízkého je potřeba si uvědomit, že přijde čas, kdy on sám nebude schopný vyřizovat běžné úřední úkony, hospodařit s penězi, rozhodovat se. Postupem času se bude stále více vzdalovat realitě, v pokročilém stádiu Alzheimerovy choroby už není schopen právních úkonů. Hned v počátečních stádiích onemocnění by měl nemocný sdělovat svým nejbližším svá přání do budoucna a dohodnout se s nimi, kdo za něj bude rozhodovat, až toho nebude sám schopen. Při péči o Vašeho blízkého je potřeba si uvědomit, že přijde čas, kdy on sám nebude schopný vyřizovat běžné úřední úkony, hospodařit s penězi, rozhodovat se. Postupem času se bude stále více vzdalovat realitě, v pokročilém stádiu Alzheimerovy choroby už není schopen právních úkonů. 

Existují tři typy preventivních opatření:

 1. Plná moc speciální či generální.
 2. Předběžně vyslovené přání pacienta.
 3. Omezení svéprávnosti.

1. Plná moc

 • Je vhodná v počátečních fázích onemocnění, kdy je nemocný ještě schopný rozhodovat sám za sebe, ale návštěva úřadů ho neúměrně zatěžuje.
 • Výhodnější je generální plná moc, která opravňuje jednat pečujícího na všech úřadech. POZOR – některé banky mohou chtít přesně vymezenou plnou moc, omezenou na konkrétní transakci.
 • Podpisy v plné moci je lepší notářsky ověřit pro případ zhoršení zdravotního stavu.
 • Plnou moc lze také kdykoli zrušit jak ze strany zmocněnce (pečující), tak ze strany zmocnitele (pacient).

2. Předběžné prohlášení

 • Nemocný může mít přání ohledně zdravotnických úkonů, které nechce podstoupit.
 • Stačí je dopředu sepsat, a opatřit notářsky ověřeným podpisem.
 • Přání se může týkat i nepodávání léků nevyléčitelně nemocným.

3. Opatrovnictví

 • Podle § 45 a 49 občanského zákoníku lze v případě trvalé duševní poruchy (v našem případě těžších stádií Alzheimerovy choroby) zažádat o omezení svéprávnosti člověka.
 • Z etických důvodů již v současné době nelze člověka svéprávnosti úplně zbavit. !!!Pokud máte doma blízkého člověka, který již byl v minulosti zbaven svéprávnosti: soud má za povinnost přezkoumat své rozhodnutí a vydat nové usnesení!!!
 • O omezení svéprávnosti rozhoduje po zhlédnutí osoby pouze soud, který v rozsudku vždy vymezí rozsah omezení a zároveň jmenuje opatrovníka.
 • Každé omezení trvá nejdéle tři roky, lze je však opakovaně prodloužit.
 • Ani rozhodnutí o omezení svéprávnosti však člověka nezbavuje práva samostatně právně jednat v běžných záležitostech každodenního života.
 • Opatrovník přejímá úlohy, který opatrovaný není schopen sám vykonávat. Jsou to například hospodaření s penězi, jednání s úřady, kontrola telefonu a pošty, komunikace u lékaře (opatrovník má právo znát zdravotní stav opatrovaného, podepsat souhlas s výkonem, apod.), péče o osobní záležitosti a hygienu.
 • Pokud se v okolí nemocného člověka nenajde nikdo, kdo by chtěl přijmout funkci opatrovníka, jmenuje se takzvaný opatrovník veřejný. Tím bývá zpravidla obec, v níž má daná osoba trvalé bydliště. Veřejný opatrovník se ze zákona nemůže funkce vzdát.

4. Změna výplaty důchodu

Důchod se vyplácí buď v hotovosti prostřednictvím České pošty, nebo převodem na bankovní  účet.

Výplata penze v hotovosti

U důchodů přiznaných po roce 2010 a zasílaných hotovostně přes poštu vám správa sociálního zabezpečení z každé výplaty strhne dvacet jedna korun na úhradu nákladů spojených se zasláním peněz.

Na poštovní pobočce můžete požádat o:

 • změnu formy výplaty důchodu:
  • doručovatelem v místě bydliště
  • vyzvednutím u přepážky pošty
 • vyloučení manžela / manželky z přijímání důchodu
 • změnu trvalé adresy bydliště,
 • dosílku důchodu na jinou adresu, třeba na chalupu nebo do nemocnice.

O všechny jmenované změny se na České poště žádá prostřednictvím formuláře + občanský průkaz a ústřižek pro příjemce, který dostáváte při výplatě důchodu.

Výplata penze na účet

 • Doložit správě sociálního zabezpečení, že účet je váš
 • Nebo jde o účet vašeho manžela / manželky a vy na něm máte dispoziční právo (tedy smíte nakládat s penězi, které jsou na něm uložené).

Když onemocníte

 • Penzi v hotovosti může přebírat váš manžel nebo manželka
 • Pokud to má být někdo jiný musíte předem na obecním úřadě v místě vašeho trvalého bydliště požádat, aby ho ustanovili takzvaným zvláštním příjemcem důchodu.
 • Když nebudete schopní žádost podat nebo podepsat, může ji váš blízký podat sám. Ale váš zdravotní stav misí doložit lékařskou zprávou.

V případě hospitalizace může pošta důchod přeposílat do nemocnice nebo jiného zařízení – žádost je možné sepsat přímo v nemocnici.

Důchod můžete nechat na poště uložené dva měsíce a dvacet dní od data splatnosti, pak se vrací sociálce. Při nevyzvednutí tří splátek důchodu je výplata pozastavena a obnovení vyplácení je třeba písemně požádat.