image
Drobečková navigace

Úvod > Pro pečující > Knihy, které by Vás mohly zajímat

Knihy, které by Vás mohly zajímat

V naší poradně Vám rádi poradíme zajímavé tituly, které by Vám mohly pomoci přiblížit svět lidí s onemocněním demencí. Každý člověk je jedinečný jak ve zdraví, tak v nemoci. A i každý pečující se s náročnou životní situací vypořádává naprosto jedinečným, osobitým způsobem.

Některé tituly je možno dohledat v plném rozsahu na internetu

Jiné je třeba hledat v knihkupectví nebo v knihovně:

 • Anders Hansen: Doběhni svůj mozek

  Pozitivní vliv sportu jistě vnímáme i bez přečtení této knihy. Ale myslím, že každý, kdo se nehýbe, po přečtení začne a právě to je hlavní poselství této knihy. Vždyť stačí i procházka! Vše skvěle doložené fakty.
 • Sanjay Gupta: Bystřejší mozek

  Zahoďte představu, že stáří znamená úpadek intelektu. Věda přináší dobré zprávy! Mozek si můžeme zlepšovat v každém věku. Je jen na nás, jak robustní kognitivní rezervu si vytvoříme. A nejlepší bude začít s tím hned. Sanjay Gupta vyvrací mýty o stárnutí a dokazuje, že větší vliv než geny má na osud mozku náš životní styl. O autorovi Sanjay Gupta (* 1969) je americký neurochirurg, hlavní lékařský zpravodaj CNN a trojnásobný držitel cen Emmy, spisovatel a moderátor podcastu Chasing Life. Působí také na Lékařské fakultě Emoryho univerzity v Atlantě, kde žije s manželkou a třemi dcerami.
 • Deník ze života s Alzheimerem

  V knize se dozvíte, jak se zachovat v řadě situací, které s sebou péče o blízkého s Alzheimerem obvykle přináší. Zjistíte, jak správně reagovat na agresivitu nemocného, jak nastavit denní řád nebo jak postupovat, když váš blízký přestává dbát o hygienu. A odborníci vám také poradí, jak pečovat o vlastní duševní i tělesné zdraví a že je při péči o druhé důležité nezapomínat sám na sebe. Více informací na: dementia.cz/store
 • Jitka Suchá: Obrazové luštění pro každý den

  Kniha obsahuje celou řadu úkolů, cvičení a kvízů zaměřených na krátkodobou i dlouhodobou paměť, pozornost, zapamatování detailů a práci s nimi, a to vše na úrovni zrakového vnímání. Jednotlivé úkoly jsou řazeny do určitých oblastí, je tedy možné se cíleně zaměřit na rozvoj jedné oblasti, anebo pracovat pouze s těmi, které čtenáře nejvíce baví. Toto ale není podmínkou a je možné si knihu užít i „na přeskáčku“.
  (Portál: 2021 ISBN: 978-80-262-1730-5)
 • Alexander Levy: Sbohem, mami, sbohem, tati

  Autor, newyorský psychiatr, uvažuje nad tím, jak nepřenosná je to zkušenost, jaké jsou aspekty truchlení spojeného s úmrtím rodičů, o vlivu úmrtí rodiče na osobní identitu, o tom, že vztah k rodiči přetrvává i po jeho smrti, o mnohdy zásadních změnách vztahu k ostatním lidem i naší role v rodině poté, co se vymaníme ze vztahového vzorce určovaného rodiči, o souvislostech vztahu k rodičům a vztahu k božství, jaká rizika jsou spojena s vytěsněním smutku, které techniky lze účinně využít při práci s truchlením a konečně jaké poučení si můžeme z úmrtí rodičů vzít.
  Kniha se snaží co nejhlouběji zprostředkovat zkušenosti s procesem truchlení. Text je doplněn několika autentickými příběhy a velmi empatickými osobními úvahami.
  (Portál: 2021 ISBN: 978-80-262-1740-4)
 • Lenka Šáteková a kol.: Demence hodnotící techniky a nástroje

  Kniha se věnuje nejaktuálnějším problémům, které jsou u těchto pacientů dominantní. Poskytuje přehled psychometrických charakteristik jednotlivých měřicích nástrojů, jejich popis a možnosti použití. Může být užitečným zdrojem informací pro zdravotnické profesionály a také pro studenty zdravotnických věd.
  (Grada Publishing, a.s.: 2021 ISBN: 978-80-271-1695-9)
 • Ladislav Kabelka: Nemocné rozhovory

  Komunikace a narativní terapie s nevyléčitelně nemocnými pacienty a jejich blízkými.
  Základními kameny textu jsou příběhy, přestože vyprávěné zcela bez patosu, většinou doslova vhánějí do očí slzy dojetí. Mezi ně jsou organicky zasazeny vysvětlující komentáře, praktické rady a pokyny, praktické návody na komunikační dovednosti, cesty k přijetí reality a také decentně prezentovaná skutečnost, že nebýt stále silný, není „selhání“, což platí jak pro ošetřující, tak pro postižené a jejich blízké. Lékař zde nevystupuje jako sluha Asklepiův, zajišťující aby nikdo neumíral, ale jak předchůdce doprovázejícího Herma. Celek vyznívá ve smyslu perfektní encyklopedie domácí hospicové péče. Jejím optimálním uskutečňováním je práce s rodinou, která paradoxně umožňuje překonání dlouholetých nedorozumění či konfliktů a tak se stává zároveň cennou službou živým. (Honzák, blog)
  (Grada Publishing, a.s.: 2020 ISBN: 978-80-271-1923-3)
 • Eva Procházková: Biografie v péči o seniory

  Kniha přináší základní orientaci pro práci s životním příběhem. Náhled na pro klienta významné příběhy ze života, které dokáže vyprávět, je obohacující hodnotou pro porozumění člověku, o kterého pečuje mladý tým pečovatelů. Jako vstupní model péče je v knize uveden psychobiografický model E. Böhma, který vychází z biografie klienta a cestu do duše seniora hledá na základě výkladu psychobiografie jako emocionálního zrcadla pro psychické prožívání stáří. Vysvětlení dané problematiky je určeno všem, kteří svou činností zasahují do péče o seniora, ale i studentům a pedagogům sociálně zdravotnických oborů. Cílem knihy je zamyšlení, jakou kvalitu péče poskytujeme.
  Grada Publishing, a.s.: 2019. ISBN 978-80-271-1416-0
 • Terézia Fertaĺová, Iveta Ondriová: Demence nefarmakologické aktivizační postupy

  Terapeut si vybírá ze spektra možností, přičemž bere v úvahu věk pacienta, stadium onemocnění, pohlaví, proto je nezbytné zdůraznit individuální přístup. Mezi základní nefarmakologické postupy patří dietoterapie, psychoterapie, arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie. Dokud nebude dostupný lék na odstranění příčiny onemocnění, jsme odkázáni na dosavadní léčebné postupy, jejichž součástí je farmakologická a nefarmakologická léčba.
  (Grada Publishing, a.s.: 2020. ISBN 978-80-271-1462-7)
 • Katarina Zrubáková, Ivan Bartošovič: Nefarmakologická léčba v geriatrii

  Přehledně zpracovaná publikace nabízí využití tradičních i alternativních metod v péči o seniory.
  (Grada Publishing, a.s.: 2019. ISBN 978-80-271-1414-6
 • Gareth Moore: 90 testů, her a cvičení pro rozvoj myšlení, paměť a koncentraci

  Péče o vlastní mozek je s pomocí této publikace veselá a hravá. Obtížnost úkolů postupně roste a vy si tak prohlubujete své schopnosti a posilujete mentální dovednosti. A pokud si s něčím nevíte rady, řešení najdete na konci knihy.
  (Grada: 2016. ISBN 978-80-271-0046-0.)
 • Jana Bílková: Kognitivní trénink pro třetí věk.

  Kniha je určena všem, kteří si chtějí zábavnou formou procvičit mozek.
  (Grada: 2016. ISBN 978-80-271-9241-0.)
 • Jana Klucká, Pavla Volfová: Kognitivní trénink v praxi.

  Autorka úvodem seznámí čtenáře s problematikou demencí i následky úrazů CMP. Dále se věnuje kognitivnímu tréninku i způsobům práce s lidmi s kognitivním deficitem.
  (Grada: 2016. ISBN 978-80-247-5580-9.)
 • Preiss Marek, Jaro Křivohlavý: Trénování paměti a poznávacích schopností

  Kniha přináší přehledný úvod věnovaný psychologii paměti a způsobům jejího cvičení. Dále souhrnný přehled systémů trénování paměti. Závěr knihy je věnován průřezu výzkumu v oblasti paměti a kognitivních funkcí.
  (Grada: 2009. ISBN: 978-80-247-2738-7.)
 • Když se paměť vytrácí…

  Život s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence z pohledu pacientů i pečujících. Přeloženo z německého originálu. Kniha přehledným způsobem předestírá hlavní problematiku v péči o člověka s demencí, preventivní opatření i odpovědi na nejčastěji kladené otázky ze strany pečujících.
  (Tarsago Česká republika: 2014. ISBN: 978-80-7406-248-3.)
 • Martina Rosenberg: Mami, kdy už konečně umřeš?

  Autorka v knize vypráví svůj příběh o tom, jak se nastěhovala ke svým rodičům, aby se mohla starat o svou matku, která trpěla demencí. Snažila se dělat všechno správně, ale musela se vyrovnávat s tím, že její matka se pomalu, ale jistě začala stávat neznámým člověkem. Žena, kterou kdysi milovala, už zmizela, najednou tu místo ní byla dementní osoba, která trápila své okolí záchvaty agrese. Jednoho dne se autorka přistihla, že říká: “Mami, teď už můžeš jít. Prosím, jdi už.”
  (Portál: 2016. ISBN: 978-80-262-1017-7.)
 • Maggie La Tourelle: Dar jménem Alzheimer

  Autorka knihy deníkovou formou osobitým a neotřelým způsobem popisuje svoji vlastní zkušenost nejen s péčí o matku s diagnózou Alzheimerovy choroby. Kniha je především o přijetí, smíření a vyrovnání se jak s nemocí, tak s celým životním příběhem zainteresované rodiny.
  (Dobrovský s.r.o. 2016. ISBN: 978-80-7390-308-4.)
 • Rowan Coleman: Kniha vzpomínek

  Strhující příběh o nerovném boji hlavní hrdinky Claire s nemocí, jíž nelze porazit – Alzheimerovou chorobou. Poutavý příběh čtenáři přiblíží, co znamená onemocnět touto nemocí.
  (Domino, 2015. ISBN: 978-80-7498-071-8.)
 • Lisa Genova: Ještě jsem to já

  Alice Howlandová je hrdá na to, co v životě dokázala. Je uznávanou profesorkou na Harvardu. Avšak náhle se u ní začnou projevovat známky zapomnětlivosti a výpadky orientace… její příběh nám dává nahlédnout do života nemocných Ach.
  (Práh, 2009. ISBN: 978-80-7252-272)
 • Arno Geiger: Starý král ve vyhnanství

  Autor napsal knihu o svém otci, který onemocněl Alzheimerovou chorobou. Ono “vyhnanství” v názvu je symbolika situace, při které se člověk přestává orientovat v okolním světě a nerozumí mu. Autor vypráví o otcově minulosti, naslouchá jeho zdánlivě nesmyslným větám, které při bližším pohledu snad až tak nesmyslné nejsou a přemýšlí o životě, který stojí za to žít až do poslední chvíle. Přes vážnost situace je kniha napsaná s obrovským nadhledem a humorem, který může být inspirací pro všechny pečující o lidi s ACH.
  (Mladá fronta, 2013. ISBN: 978-80-204-2510-2)
 • Mathilde Regnault: Alzheimerova choroba

  Průvodce pro blízké nemocných
  Tato příručka poskytuje podrobné rady týkající se každodenní péče o člověka s Alzheimerovou chorobou. Pomáhá pečujícím řešit různé situace, s nimiž se mohou v péči o svého blízkého setkat. Český překlad lektorovala, opatřila poznámkami a doplnila předmluvou doc. MUDr. Iva Holmerová Ph.D., předsedkyně České alzheimerovské společnosti.
  (Portál: 2011 ISBN: 978-80-262-0)
 • Jean Carperová: 100 jednoduchých věcí, které můžete udělat proti Alzheimerově nemoci a úbytku paměti

  Tato kniha obsahuje celou řadu informací a rad ohledně Alzheimerovy choroby. Nejedná se o spolehlivý návod, jak se chorobě vyhnout, spíše o jakési doporučení, která nám mohou pomoci udržet si co nejdéle určitou kvalitu života.
  “Medicína nám nedodá lék, spolehlivě však ukazuje, že pro jasné myšlení můžeme dělat něco sami, bez doktora.” (MUDr. Radkin Honzák, autor předmluvy k českému vydání)
  (Vyšehrad: 2011 ISBN: 978-80-7429-194-4)
 • J. Bernlef: Vyhasínání mozku Martina Kleina

  Tato kniha je psaná v první osobě – vypravěčem je člověk postižený ACH, a to od prvních nepatrných výpadků paměti, až po chaotické myšlenky na sklonku života, kdy už je zcela odkázaný na péči ostatních. Autor se pokusil zachytit, jak se takto nemocný člověk cítí, co prožívá. V neposlední řadě je to také kniha o pevném poutu manželství.
  Za tratí, 2010.
  ISBN: 978-80-904335-2-6

Pro děti

 • I. Březinová: Lentilka pro dědu Edu

  Knížka je psaná velkými písmeny pro začínající čtenáře. Vypráví příběh předškoláka Honzíka a jeho pradědečka, který má Alzheimerovu chorobu. Honzík s pradědečkem bydlí ve společné domácnosti, a tak se setkává s projevy nemoci. Jejich příhody jsou líčeny laskavě a s nadhledem.
  (ISBN: 80-00-01583-8)
  A proč takové téma pro děti? “Aby už ti malí věděli, co tahle nemoc znamená, a hlavně aby se nebáli mít své babičky a dědečky rádi.”

Divadlo

 • DIOD: Šest miliard sluncí

  Činohra
  “Všechny teorie vesmíru končí jeho zánikem. Všechny organismy ztratí své životní funkce. Šest miliard sluncí byla donedávna hmotnost největší známé černé díry. Co se stane, když se černé díry začnou objevovat a rozpínat v naší paměti? Co zůstane z člověka?
  Autorský divadelní projekt Rysové, Novotného a kol. inspirovaný Alzheimerovou chorobou. Budete se smát a pak plakat, plakat a smát se, smát se a plakat až do stavu, kdy nebudete vědět, máte-li se smát či plakat.”
  *Text o divadle je kopií programu DIOD.