image
Drobečková navigace

Úvod > Pro pečující > Každodenní péče za časů koronaviru

Každodenní péče 

 1. Lidé s demencí se mohou chovat neobvykle:

  • Vytváří lichá prohlášení.
  • Používají nesprávná pojmenování pro určité položky.
  • Neuvědomují si, že se potřebují koupat.
  • Ztrácejí hygienické návyky.
  • Opakují se nebo kladou stále stejnou otázku.
  • Přerovnávají skříně, přemisťují věci
  • Nepoznávají blízké.
  • Hledají zemřelé blízké.
  • Hromadí předměty.
  • Paranoidní chování.
  • Trpí záchvaty neklidu.
  • Odchází bez oznámení, ztrácí se ve známém prostředí.

Respektujte nemocného v jeho nemoci

 • je to stále váš blízký, známý člověk. Jen jeho závažné onemocnění ovlivňuje jeho chování a jednání
 • vyjadřujte mu respekt a chovejte se k němu s láskou a pochopením
 • jednejte s ním jako s dospělým
 • nemocný nedělá schválnosti, to jeho nemoc je příčinou změn v chování

Pravidelný denní režim

 • snažte se nastavit pravidelný denní režim a maximálně ho respektujte
 • struktura a stereotypy vnášejí do života člověka s demencí jistotu
 • minimalizujte počet situací, kdy se člověk musí rozhodnout
 • snažte se co nejdéle udržet běžný denní rozvrh dle zaběhlých zvyklostí
 • podporujte fyzické aktivity, ale dbejte na to, aby zátěž odpovídala aktuálním schopnostem a možnostem člověka s demencí

Samostatnost člověka s demencí

 • dopřejte mu, aby vše co zvládne dělal sám
 • nespěchejte
 • nebuďte netrpěliví
 • úkoly zadávejte jasně a stručně
 • zapojte ho běžných činností, dopřejte mu pocit důležitosti a potřebnosti
 • nenuťte nemocného činit rozhodnutí
 • sledujte úroveň schopností a přizpůsobte tomu obtížnost zadávaných úkolů
 • myslete na bezpečnost nemocného

Vyhněte se konfliktům

 • myslete pozitivně
 • vyhledávejte úspěchy
 • nevyčítejte, nerozčilujte se
 • humor je dobrou prevencí stresu a vyčerpání