image
Drobečková navigace

Úvod > O nás > GDPR

GDPR

Informační memorandum Alzheimer poradny Vysočina, která je registrovanou sociální službou Domova Ždírec a plně reflektuje memorandum Domova Ždírec, který je správcem osobních údajů.

GDPR – silnější ochrana osobních údajů a více práv pro občany

Alzheimer poradna Vysočina a všichni její zaměstnanci se přihlašují ke kodexu chování ve smyslu čl.40 GDPR pro potřeby výkonu sociální politiky v jeho aktuálním znění a zavazují se k jeho dodržování.

Účel dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je poskytnutí všem subjektům osobních údajů informace

 • jaké údaje Alzheimer poradna Vysočina shromažďuje a k jakým účelům
 • jakým způsobem osobní informace zpracovává a jak zajišťuje jejich ochranu
 • vaše práva ve vztahu k osobním údajům, které Alzheimer poradna Vysočina zpracovává

Zpracování osobních údajů

Zejména se jedná o shromažďování údajů, používání, uchovávání. Alzheimer poradna Vysočina zpracovává osobní údaje v závislosti na naplnění poslání odborného sociálního poradenství, vycházejícího ze zákona o sociálních službách 108/2006Sb. A na základě smlouvy s uživatelem, která je zpravidla ústní a vychází ze zákona o sociálních službách 108/2006Sb. Poskytnutí služby odborného sociálního poradenství je možno poskytovat i anonymně. Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami svěříte.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

 • identifikační údaje klienta (jméno, příjmení, rok narození, adresa trvalého pobytu)
 • kontaktní údaje (kontaktní adresy pečujících, rodinných příslušníků, telefonní čísla, e-mailové adresy)
 • údaje nezbytné k uzavření smlouvy
 • fotografie a prezentace, které vznikají v rámci naší činnosti za účelem prezentace naší služby

Databáze kontaktů

 • navazující sociální a zdravotní služby pro domácí péči
 • kontakty spolupracujících organizací (Senior Pointy, knihovny, úřady…)
 • kontakty pro propagační činnost (tisk, rozhlas…)
 • kontakty sdružení a spolků pro pořádání osvětových akcí

Právo žádat o přístup k osobním údajům a ochrana práv

Bez zbytečného odkladu Vám poskytneme veškeré informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme.

Zásady zpracování osobních údajů

 • zásada zákonnosti
 • zásada korektnosti a transparentnosti zpracování
 • zásada účelového omezení shromažďování osobních údajů
 • zásada minimalizace zpracování osobních údajů
 • zásada přesnosti osobních údajů
 • zásada omezeného uložení osobních údajů
 • zásada integrity a důvěrnosti zpracování
 • zásada odpovědnost (povinnost správce dodržet všechny povinnosti vyplývající ze zásad a povinnost dodržení shody prokázat)

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme se zákonem č. 499/2004Sb., Zákon o archivnictví a spisové službě

Předávání osobních údajů do zahraničí

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze na území ČR a nejsou předávány mimo EU.

Kontaktní údaje

Domov Ždírec, p. o.
Ždírec 43
588 13 Polná

E-mail: reditelka@domovzdirec.cz

Web. stránky: www.domovzdirec.cz

Alzheimer poradna Vysočina
Ždírec 43
588 13 Polná

E-mail: rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz 

Web. stránky: www.alzheimerporadnavysocina.cz

Vaše podněty a stížnosti na porušení zákona o ochraně osobních údajů můžete adresovat:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
posta@uoou.cz