image
Drobečková navigace

Úvod > Pro pečující > Komunikace

Komunikace

Komunikace s nemocným

Svého komunikačního partnera vždy vnímáme jako celek. Vnímáme ho všemi smysly a zároveň se vyjadřujeme všemi smysly.

 • Vzdálenost a rozmístění komunikujících osob v prostoru
 • Postoj komunikujících
 • Pohyby a gestikulace
 • Pohledy a oční pohyby
 • Výraz tváře, mimika

Ladění hlasu

 • Hlasitost
 • Rychlost slovní produkce
 • Intonace

Komunikační prostředí

 • Tiché
 • Klidné
 • Bez rušivých vlivů
 • Komunikace v poloze tváří v tvář
 • Kvalitní osvětlení bez stínů a rušivých odlesků
 • Dobře viditelný obličej komunikujících

Emoční ladění

 • Hovořit v klidu, bez spěchu
 • V přátelském, vstřícném tónu
 • Krátce, jasně

Důležitá sdělení

 • Zařadit na začátek komunikace
 • Zřetelně artikulovat
 • Ujistit se, zda nemocný rozumí

Srozumitelné formulace

 • Krátké, jednoduché věty
 • Nepoužívat cizí slova
 • Jednoduché formulace
 • V případě potřeby přeformulovat a zopakovat
 • Nepoužívejte zájmena (on, ona..), ale vlastní jména: Jana, paní Nováková, tvůj bratr Jan…
 • Neopravujte nemocného, jen stručně shrňte sdělení

Praktická komunikace

Pokládejte jednoduché otázky, na které je možné jednoduše odpovědět:

 • To je dneska krásný den, že ano?
 • Chtěl bys jít ven?
 • Máš se dnes dobře?
 • Chutnal ti ten zákusek?
 • Už jsi obědval? Bylo to dobré?
 • Ráda tě zase vidím.
 • Jsi rád, že jsem přišla?
 • Chceš se koukat na film?
 • Chceš poslouchat rádio/ hudbu?
 • Mám ti číst?
 • Je to jídlo dobré?

Důležité

Každý člověk je jedinečný. A stejně tak je jedinečný každý člověk s onemocněním demencí. Každý má své jedinečné životní prožitky, svoji osobitou životní zkušenost s vlastními zájmy a názory. A v průběhu onemocnění se mohou všechny tyto životní zkušenosti, prožitky a postoje naprosto neočekávaně a nepředvídatelně projevit. Pečovatelé musí tedy na veškeré projevy nemocných reagovat kreativně, citlivě a s maximální mírou empatie. Nikdy nevíte, jaký podnět může nemocného rozrušit, vylekat nebo dokonce vystrašit.

Poskytované informace

Při péči o nemocného s demencí je přínosné znát osobní příběh nemocného. Vnímat ho jako svébytnou osobnost s bohatou minulostí. Která může být jak příjemná a veselá, tak i velmi traumatizující a bolestivá.

S postupujícím onemocněním klesá schopnost člověka dorozumívat se se svým okolím. Přesto je důležité, aby si člověk trpící demencí co nejdéle komunikační schopnosti udržel. Mluvte s ním proto často o věcech, které jej zajímají. Zde najdete několik dalších tipů, které by Vám mohly v komunikaci s vaším blízkým pomoci:

 • při rozhovoru se přibližte na jeho úroveň, když sedí, sedněte si k němu, když stojí, stůjte
 • omezte zdroje zvuku (rádio, televize), přejděte do tiššího prostředí
 • mluvte dostatečně pomalu a klidně, spíše hlubším hlasem
 • používejte krátké věty
 • důležité věci opakujte
 • dívejte se mu do očí, při rozhovoru využívejte mimiku
 • všímejte si také jeho neverbálních projevů, protože může mít potíže s vyjadřováním
 • snažte se vcítit do jeho situace
 • ověřujte si, zda vám rozumí
 • pokud se ptá již poněkolikáté na to samé, zapomněl, že se již dříve ptal a proto mu znovu odpovězte
 • sdělujte v každé větě pouze jednu informaci
 • pokud potřebujete sdělit vašemu blízkému např. příběh, opakujte hlavní téma a jména
 • vyhýbejte se náhlé změně tématu
 • akceptujte jeho chování za všech okolností.
 • jestliže se rozčílíte, raději odejděte na chvíli z místnosti
 • !!! Nemocný člověk je i nadále schopný rozumět řeči těla, naší náladě a upřímnosti. Nepředpokládejte, že vám nerozumí!!!